Charakteris pagal gimimo dieną (2 dalis)

11 diena

Jūsų galia slypi neįtikėtinoje intuicijoje ir įkvėpime. Jūs pasitikite savo vidiniu balsu ir vadovaujatės nuojauta. Be to, turite ir aiškų, bei aštrų protą, turtingą vaizduotę. Sugebėjimai gali pasireikšti meninėje veikloje.

Jūs labai jautrus, dėmesingas, tačiau turite kontroliuoti savo emocijas. Jūs privalote pasiekti vidinės pusiausvyros, tada Jūs sugebėsite išnaudoti savo sugebėjimus sau ir kitiems į naudą.

Jūs esate didelis idealistas ir turite gilią intuiciją, o tai leidžia Jums tapti dvasios vadovu ar gydytoju. Perprantate žmones netgi anksčiau, kol jie patys pradeda savyje susigaudyti. Gerai pažįstate tų ar kitų žmogaus elgesio motyvų mechanizmus. Esate emocionalus, labai jautrus ir, galbūt, audringai į viską reaguojate. Kritika Jūsų adresu gali lengvai traumuoti, tačiau po to gali prireikti gana ilgo atsistatymo. Esate apdovanotas aiškiaregio savybėmis, sugebate įkvėpti kitus savo idėjomis apie geresnį pasaulį ir visuomenę. Jūsų intuicija ir jautrumas neišvengiamai atveda prie filosofinių pomėgių ir idealistinių interesų.

Esate linkęs skatinti žmones ieškoti naujų kelių į gerbūvį. Jūsų dalyvavimas – tai tarsi kažkas, kas pagreitina įvairių problemų išsprendimą. Sugebate vadovauti žmonėms, tačiau Jūsų gyvenimas, greičiausiai, gali būti tik pavyzdžiu, o ne realiu palaikymu. Jūs nesate globojantis ar nuoseklus lyderis, t.y. linkęs palikti žmones su savo sunkumais vienus, ir kartkartėmis teikti patarimų, o ne ištisai juos globoti ir įkvėpinėti.

Vieną kartą nukreipę savo jėgas į tam tikrą tikslą, galite jam pašvęsti visą savo gyvenimą. Jautrumas Jūsų gyvenimą gali paversti košmaru. Jūs sugebate jausti tai, ką galvoja kiti, ir svetimos dvasinės šiukšlės gali skaudžiai traumuoti. Aplinkinių mintys ir pergyvenimai – atvira knyga Jums. Prireiks daug pastangų, norint išsaugoti pusiausvyrą tarp siautėjančių aplinkinio pasaulio aistrų ir emocijų. Tačiau gerai sutariate su žmonėmis, įkvėpdami kitus savo pačių pavyzdžiu ir idealizmu. Vadinasi, pusiausvyros pasiekti galite.

Verslo pasaulis – ne Jūsų stichija, išskyrus konsultavimą. Jūsų vidinis pasaulis – intuicija, ne protas. Kartkartėmis esate linkęs dramatizuoti kitų poelgius ar teiginius. Problemas sprendžiate išskirtinai intuicijos pagalba.

12 diena

Simpatiškas ir draugiškas, pilnas jėgos ir entuziazmo, linksmas. Jūs geriau jaučiatės kompanijoje, nei vienatvėje. Palankiausios galimybės pasiekti sėkmės yra srityse, susijusiomis su kūryba: literatūra, menas ir t. t.

Norėdami pasiekti savo tikslų, išmokite didesnės koncentracijos, susikaupimo, priešingu atveju, galite beprasmiškai dreifuoti bekraščiame gyvenimo vandenyne. Reikia išmokti geriau kontroliuoti savo pastoviai besikeičiančias nuotaikas, o taip pat pernelyg didelį jautrumą. Nereikia visko giliai imti į širdį!

Jūs turite didelį visur pasireiškiantį artistinį talentą. Labai įspūdingas, turite aštrų protą, liežuvį ir gerą jumoro jausmą. Jūs – visuomenės siela, sugebantis palaikyti pakilią atmosferą, linksmindamas žmones įvairiomis istorijomis, anekdotais ir aštrialiežuvėmis pastabomis. Esate pilnas gyvybinių jėgų.

Ypatingi sugebėjimai slypi rašyme ir bendravime. Šiuos sugebėjimus ir talentus reikia vystyti bet kur ir bet kada. Jūs turite neišsenkantį entuziazmo šaltinį. Galite tapti puikus pardavėjas. Iš bet kokios situacijos sugebate išgauti tai, kas geriausia, pasitenkinti tuo, ką turite.

Būkite dėmesingesnis ilgalaikiams planams, venkite švaistyti energiją ir laiką smulkmenoms. Raktas į sėkmę – įsipareigojimai ir disciplina. Nukreipkite pastangas ir kūrybinius protrūkius į konkrečią sritį. Tai Jus apsaugos nuo nekontroliuojamo energijos švaistymo nesibaigiantiems reikalams.

13 diena

Jūs – darbštus ir metodiškas, disciplinuotas, einate link tikslo lėtai, bet užtikrintai. Jūs linkęs mažai bendrauti, į uždarumą. Paprastai nenoriai kreipiatės į kitus pagalbos, stengiatės vienas pats išspręsti savo problemas, nereikalaudamas iš kitų kokių nors patarimų. Jums būtina aplinkinių meilė ir supratimas.

Mėgstate šeimą, bendravimą, laikotės tradicijų. Sugebate iki galo įgyvendinti bet kokį Jums patikėtą reikalą. Dirbate tikslingai ir tiksliai.

Vertinate daiktus pagal jų praktines savybes. Turite tam tikrų artistinių savybių, pabandykite surasti joms pritaikymą. Nieko nuostabaus, jeigu mėgstate gamtą, jos tobulą grožį, formą ir funkcijas.

Jūs – organizatorius ir vadybininkas. Sugebate ilgai, atkakliai ir sąmoningai dirbti. Jeigu rūpinsitės savo fizine ir moraline sveikata, tai ilgai sugebėsite išsaugoti darbštumą. Jūsų bendradarbiai ar kolegos, pažinę Jūsų disciplinuotumą, remiasi Jumis. Jauskite saiką ir kada darbą reikėtų pakeisti poilsiu.

Atsidavusiai dirbdami, Jūs širdies gilumoje abejosite, ar tikrai šis darbas yra Jūsų pašaukimas. Gali atrodyti, kad Jūsų talentai paslėpti taip giliai, kad juos rasite ne iškart. Tokia tendencija, galimas dalykas, ieškant tikrosios vietos gyvenime, privers Jus pakeisti daugybę profesijų.

Jūsų gyvenimo užduotis – išmokti atsidavusiai daryti tai, ką darote šiuo momentu. Jeigu išmoksite to (o gal jau išmokote?), tai pasieksite tikrų savo reikalo meistriškumo aukštumų. Siekite maksimalaus konstruktyvumo. Jūsų jėgos visada pasirūpins Jumis. Jums būtina vystyti tokias savybes, kaip pasitikėjimas ir pasiruošimas užsiimti tuo, ko reikia, o ne tuo, ko norisi. Jeigu atsisakysite vystyti šią kryptį, tai klajosite nuo vieno darbo prie kito, nuo vienų santykių prie kitų. Bet kokiu atveju galima išnaudoti ir savo neigiamas savybes – reikia išmokti paversti minusą pliusu.

Išnaudokite savo neeilinį atkaklumą ir tikslingumą. Kartkartėmis galite būti užsispyręs ir kietas, atsisakantis naujų kūrybiškų idėjų, galinčių suminkštinti prieraišumą tradiciškumui.

Daiktai Jums atrodo nesikeičiantys ir amžini, ir Jūs mėgstate tokius daiktus. Tačiau stenkitės neturėti neteisingų nuostatų, ieškokite aukso viduriuko ir palaikykite gerus santykius su aplinkiniais. Raktas į sėkmę – pasiruošimas palaikyti tvarką ir discipliną, dirbti, didinti savo potencialą.

14 diena

Jūsų asmenybė yra originali ir kūrybinga, pasižymi nevaldomu individualumu. Jūs nepakenčiate jokios rutinos, siekiate aktyvaus gyvenimo, kuriame dominuoja stiprūs dirgikliai ir emocinis krūvis.

Turtinga vaizduotė ir aiškus protas – ko daugiau reikia! Tačiau Jums būtina išmokti susikaupti ties kokiu nors vienu ir konkrečiu tikslu, priešingu atveju, galite prarasti daug sėkmės galimybių. Tiesiog paleiskite į kovą savo protą ir jėgas, to Jums užteks.

Mėgstate permainas, naujus jausmus ir keliones. Visada esate lengvai susierzinęs, įsitempęs. Norint Jus išvesti iš apatijos būsenos reikalingi papildomi emociniai impulsai. Lengvai prisitaikote prie naujų sąlygų ir pačių permainų.

Turite iškalbingumo dovaną, neieškote žodžio kišenėje, todėl galite tapti geru rašytoju ar redaktoriumi. Lengvai užmezgate kontaktus, tačiau geras partneris esate iki kol aplinkiniai nepradeda varžyti Jūsų pačių laisvės. Jūs esate nenuorama ir ši savybė Jums padeda lengvai keisti užsiėmimų pobūdį, ir partnerius. Prieš inicijuodami permainas savo gyvenime, kruopščiai ir visapusiškai apgalvokite jų pasekmes.

Galite būti pernelyg pasitikintis savimi, savavališkas, tačiau tai, tikriausiai, dėl to, kad iš prigimties esate laimės kūdikis ir žaidėjas.

Didelis polinkis permainoms gali turėti negatyvių pasekmių Jums. Už Jūsų išorinio ramumo ir netgi šaltumo kaukės slypi emocijų audros, išsiliejančios į eilę gyvenimiškų permainų. Dažnos vidinio nepastovumo būsenos. Jūsų gyvenimo užduotis – kūrybinės energijos nukreipimas konkrečia kryptimi ir jos apvaldymas. Esate įvairiapusiškas ir talentingas, tačiau yra keletas dalykų, kurių reikėtų atsisakyti. Prieš save turėdami kažkokį tikslą, sugebate būti darbštus.

Jūsų sėkmės raktas – pusiausvyra. Nesiekite didelių permainų tik dėl noro išvengti rutinos, ar sunkesnių situacijų atsakomybės.

Apvaldę save kokioje nors konkrečioje veikloje, panaudoję savo daugialypius talentus, galėsite pasiekti gyvenime visko, ko panorėsite.

15 diena

Galbūt, esate namisėda, jautrus ir geraširdiškas. Jums būtinas palaikymas iš artimųjų, draugų pusės. Jums reikia priminimų, kad Jus kiti myli. Laimė Jums – rūpinimasis šeima, tačiau, ilgainiui, pernelyg globėjiškas požiūris gali sukurti nemažai problemų Jums, nes, Jūsų manymu, tik Jūs vienas žinote, ko reikia Jūsų artimiesiems, kad jie būtų laimingi.

Tuo pat metu, Jūs jaučiatės laisvas ir niekieno nevaržomas, todėl nemėgstate paklusti kitiems.

Labai dideli kūrybiniai sugebėjimai, artistiškumas. Nežiūrint į tai, kokią profesiją Jūs išsirinkote, Jūsų širdis visada priklausys menui: tapybai, skulptūrai, rašymui ir t.t.

Jums atsibosta šeimyninių ar socialinių santykių rutina. Norite sau geresnės dalios ir siekiate jos. Nesugebate ilgą laiką nusėdėti vienoje vietoje, mėgstate keliones, permainas, naujus įspūdžius.

Atsakomybė santykiuose, ypač vedybiniuose ar namuose Jums – didelis išbandymas. Privalote stengtis teikti partneriui tai, kas geriausia, nešti į namus tai, kas geriausia. Taip pat turite elgtis su savo sugebėjimais: panaudokite juos visu galingumu. Stengiatės gyventi pagal savo auksinę taisyklę: “aš valdau tuos, kurie patys nori, kad juos valdytų“. Jūs suprantate kitus.

Tėvo (motinos) vaidmenyje esate pasiruošęs (-usi) viską atiduoti vaikams. Sugebate šeimoje palaikyti meilės ir stabilumo atmosferą. Savo simpatijas reiškiate atvirai. Bendraudamas su kitais, venkite pernelyg didelio minkštumo.

16 diena

Pasižymite vidinio gyvenimo turiningumu ir išvystyta intuicija. Jūs – intravertas ir, tuo pačiu, atviras visam pasauliui. Turite savybių ir sugebėjimų, kad bet kurioje srityje pasiektumėte sėkmės. Jus vienodai domina tiek dvasinis tobulėjimas, tiek materialusis turtas. Esate analitiško proto, turite plačius kontaktus.

Pastoviai save analizuojate, siekiate dvasinio, intelektualinio ir profesinio tobulumo. Tačiau, pernelyg didelis santūrumas ir nemokėjimas reikšti savo jausmų neretai gali tapti didesne problema, tikros vienatvės priežastimi.

Jūs norite, kad gyvenimas tekėtų ramia vaga, deja, jei norite daugiau pasiekti – permainos būtinos.

Siekiate pažinti nematomąjį pasaulį. Jūsų karalystė – dvasinis pasaulis, šiuo atžvilgiu jaučiatės esąs ateivis šiame pasaulyje. Jūsų gyvenimiška užduotis – numalšinti šią dvasinių žinių aistrą, pritaikyti jas konkrečioms gyvenimo situacijoms.

Analitiškumo pagalba, galite pažinti bet kokių reiškinių gelmes. Sugebate gerai susikaupti. Jums reikia įsisąmoninti, kad Jūsų protas – galingiausias ginklas. Kruopščiai studijuokite tai, prie ko traukia Jūsų prigimtis, specializuokitės, tapkite ekspertu. Visa tai suteiks Jums jėgų, išminties ir materialinę gerovę.

Didžiausiais spąstais virs noras pasilikti nuošalėje nuo didžiųjų magistralių – fiziškai ir protiškai. Gana lengvai atitrūkstate nuo tvirtos žemės ir tampate svajotoju. Nepasiduokite vaizduotės polėkiams, nepraraskite ryšio su realybe – siekite normalaus gyvenimo būdo.

Turite puikią intuiciją ir galite turėti parapsichologinių galių. Pasitikėkite savo intuicija, tegu ji veda Jus gyvenimo keliu. Tuo pat metu protingai ir praktiškai įgyvendinkite savo įžvalgas. Pasistenkite surasti konkrečią saviraiškos formą. Tinka: mokslas, filosofija, psichologija, ugdymas. Venkite dogmatiškumo ir beatodairiškai neneikite kitų žmonių nuomonės.

Esate labiau linkęs dirbti savarankiškai, nei kolektyve. Labiau pasikliaukite savo lemtimi, išnaudokite jos teikiamas galimybes. Jums nelengva užmegzti ilgalaikius kontaktus.

Jautrus ir giliai jaučiate, tačiau sunkiai dalinatės savo jausmais su kitais. Jūsų emocinį pasaulį kartkartėmis sukrečia permainos, tačiau tuo pat metu, visa tai, kas vyksta šioje sferoje, yra lyg aptraukta miglos. Išmokite analizuoti savo emocijas.

17 diena

Jūs – praktiškas ir vadovaujatės savo sveiku protu. Turite talentą įgyvendinti stambius projektus. Šis talentas labai tinkamas finansinei sferai ir žada Jums dideles sėkmes.

Esate nepaprastai ambicingas, turite finansininko ir verslininko talentų. Jūsų biznio darymo būdai yra drąsūs, originalūs ir kūrybiški. Esate ypač nepriklausomas. Efektyviai dirbate, sugebate įgyvendinti didelius projektus, matote perspektyvą ir lengvai išsprendžiate problemas.

Jūsų gyvenimo užduotis – išmokti remtis ne tik savo samprotavimais ir jėga, o parodyti daugiau atsakomybės, ir daugiau darbo deleguoti darbuotojams. Galite nuspręsti, kad laivą valdyti galite tik Jūs, o dėl šios priežasties, galite virsti švelniu ir geranorišku (arba ne visai) diktatoriumi.

Esate labai pasitikintis savimi ir manote, kad galite padaryti bet ką. Kitų abejonės, ar Jūs galite susitvarkyti su užduotimi, Jus tik skatina. Esate linkęs į dideles svajones. Plačiai išsikerojusios ambicijos – nusiraminate tik tada, kai jos bent iš dalies įgyvendinamos.

Mėgstate namus, šeimą. Venkite dominavimo, manipuliavimo žmonėmis. Dalinkitės savo darbo rezultatais su kitais – padidėja pasitenkinimas gyvenimu.

18 diena

Jūs – impulsyvus ir ugningo temperamento žmogus. Jums reikia atsikratyti sugebėjimo atminti blogį, apvaldyti savo temperamentą. Jūs esate puikus stebėtojas, įžvalgus ir analitiško proto žmogus. Naudodami šias savybes, galite pažinti bet kokių gyvenimiškų problemų esmę.

Jūs – nepriklausomi, reiklūs, netgi priekabūs. Labiau prie širdies yra gyvenimas vienatvėje, nei pilkos ir nuobodžios eilinio žmogaus kasdienybės vilkimas. Jūs galite būti kvalifikuotas, nepriklausomas geras patarėjas. Jūsų tikslas – pasimokyti gyventi dėl kitų.

Esate apsigimęs lyderis ir efektyvus valdytojas. Sugebate organizuoti ir įkvėpti kitus žmones. Idealios sritys saviraiškai: politika, religija, menas.

Jus galima būtų sulyginti su vėlyva gėle - rinkdamasis profesiją, galite tam skirti labai daug laiko. Jums būtina patikrinti ir išnagrinėti daugelį dalykų, prieš išsirenkant tą ar kitą specializaciją. Sugebate rasti bendrą šneką su įvairiausių tipų žmonėmis. Galimas dalykas, pergyvensite daug permainų. Giliausią pasitenkinimą savimi Jums atneša žinojimas, kad Jūsų pastangos buvo kažkam naudingos.

Kartkartėmis esate linkęs dramatizuoti, tačiau sugebate gerai išreikšti savo jausmus. Jūsų gyvenimiška užduotis – atleisti žmonėms, priimti juos tokius, kokie jie yra. Jums reikėtų išgyvendinti bet kokius negatyvius potraukius. Bet kokia mintis apie kerštą kažkam, dažniausiai, atsigręžia prieš Jus patį (-čią). Filosofiškai žvelkite į gyvenimą. Pasistenkite savo egoizmą ir altruizmą.

19 diena

Jūs – nepriklausomas ir permainingas. Jums būtina apmaldyti savo natūrą, jeigu norite išvengti sunkumų gyvenime.

Jūs – originalus, žvelgiate į gyvenimą kūrybiškai ir emocionaliai. Iš esmės, Jums patinka audringas ir su avantiūromis gyvenimas. Jūs turite didelę energijos atsargą ir dvasios stiprybę. Dėl šių savybių Jūs sugebate nugalėti visas kliūtis ir gyvenimiškas problemas. Kartais Jums tereikia suprasti, kad kai kurios problemos yra Jūsų gyvenimo būdo pasekmė.

Vidinė jėga visada padeda atsikelti po smūgio ir pradėti viską iš pat pradžių.

Esate labai ryžtingas žmogus, siekiantis nepriklausomybės ir laisvės. Sugebate atkakliai ir ištvermingai dirbti. Siekdami asmeninės nepriklausomybės neužtemdykite kitų gana svarbių perspektyvų. Jūsų gyvenimiška užduotis – išmokti atskirti asmeninės nepriklausomybės svajones nuo realybės, pastatytos ant priklausomybės ryšių. Išmokite konstruktyviai bendradarbiauti su kitais žmonėmis. Mainykitės idėjomis, tai padės Jums atsikratyti jausmo, kad esate izoliuotas. Kai bijote, didėja Jūsų nelankstumas ir užsispyrimas. Pasistenkite pamatyti pasaulį, kaip vieningą ir pusiausvyrą ekosistemą, kurioje vienos struktūros dirba kitoms ir atvirkščiai.

Siekiate sėkmės ir jėgos. Pasitikite savimi, tačiau pastoviai ieškote įkvėpimo šaltinio. Esate kolektyvo stiprinantis veiksnys. Žmones traukia Jūsų atsakingumas, mokėjimas garbingai dirbti sunkų darbą.

Sieloje esate pionierius, galite rizikuoti dėl tikslo. Galimas dalykas, kad dėl to su malonumu keičiate savo aplinką. Jūs – idealistas, tačiau idealams žlugus tampate grubus. Sugebate susivaldyti ekstremaliose situacijose, kontroliuojate savo emocijas. Kai situacijos kontrolė slysta iš Jūsų rankų – stengiatės pasitraukti.

20 diena

Jūs – drovus, nepasitikintis savimi, pastoviai iš kitų reikalaujate meilės, rūpesčio ir artumo įrodymų. Jūs esate ramus ir taikus. Saiko jausmas ir diplomatija padeda Jums palaikyti draugiškus santykius beveik su visais žmonėmis ir dažnai tampate teisėju įvairiuose ginčuose, bei konfliktuose. Stenkitės labiau kontroliuoti savo emocijas, esate pernelyg pažeidžiamas.

Esate labai jautrus. Suprantate žmones, turite gilių ir plačių žinių. Jeigu aplinkiniai slepia nuo Jūsų mintis, Jūs sugebate jas “perskaityti“. Dėl šios priežasties galite pakliūti į savo aplinkos įtaką – dvasinės bangos persiduoda Jums. Didelio savo emocionalumo dėka tampate permainų savo aplinkoje kaltininku.

Atsiranda būtinybė vystyti, palaikyti, ieškoti savo vidinio centro. Susitvarkę su šia užduotimi, pastebite, kad gyvenimas gali būti malonus ir ramus arba, blogiausiu atveju, ne toks jau gąsdinantis.

Jus stipriai veikia grožis, harmonija, meilė. Jūs esate simpatiškas. Vertingiausias Jums yra fizinis prieraišumas. Mėgstate leisti laiką su draugais ir šeima. Jūs – puikus partneris asmeniniame ir dalykiniame gyvenime, nemėgstate ilgam pasilikti vienas.

Idealus variantas saviraiškai – konsultacijos, turintiems ir jėgos, ir lėšų. Šiame reikale Jums labai padeda intuicija. Savo savybių dėka sugebate lengvai ir slapta manipuliuoti žmonėmis.

Jūs galėtumėte būti kokio nors projekto iniciatorius, nei tas, kuris pabaigia darbus. Sugebate dirbti su popieriais, niekas neprasprūsta iš Jūsų akiračio. Džentelmeniškai įtikinate kitus savo teisumu. Didelis jautrumas padeda įsiskverbti į kitų žmonių mintis.

Kiekviename projekte pastebėkite galimą savo vietą. Jūs galite tapti elementu, surišančiu atskiras projekto dalis į vieną visumą. Jei atsiranda reali būtinybė, drąsiai ir ryžtingai pasirodykite. Visada matykite ir vertinkite savo rolę, kuri visada bus žymi.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su slapukų politika.